An tSraith Shóisearach – Oideachas Reiligiúnach

 

Acmhainní Ceardlainne SFGM

 

 


 

Cuirtear ábhair thacaíochta ar fáil anseo le cuidiú leat Oideachas Reiligiúnach a mhúineadh don Teastas Sóisearach.

 

Dhear baill na Foirne Tacaíochta don Oideachas Reiligiúnach na hacmhainní teagaisc agus foghlama seo agus cuidíonn siad lenár gceardlanna i leith forbairt ghairmiúil leanúnach.

 

 Ábhair Cheardlainne d’Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach:

 

 

Tá Cumann Ábhair ann freisin le haghaidh múinteoirí Oideachais Reiligiúnaigh. Tugann an Cumann seo tacaíocht do mhúineadh an Oideachais Reiligiúnaigh freisin. Téigh chuig www.rtai.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise faoi obair an Chumainn.

 

Videos: