Déan iarratas ar Mhisneach

 

Chun iarratas a dhéanamh ar an gClár Misneach 2019/2021 comhlánaigh an fhoirm iarratais seo a leanas agus beidh ball d’fhoireann Cheannaireachta SFGM i dteagmháil leat sna seachtainí amach romhainn. 

 

Bhí na céad laethanta foghlama gairmiúla ar siúl Mí Lúnasa ach socraíodh go gcuirfear lá achoimre ar siúl Mí na Samhna do dhaoine nach raibh in ann freastal ar an ócáid.

 

Má tá tuilleadh ceisteanna agat maidir leis an gclár téigh i dteagmháil le Linda Hogan ar lindahogan@pdst.ie