Comhar: Ceannaireacht Láir

 

Clár Ceannaireachta Láir

Áirítear sa Chlár Ceannaireachta Láir sraith ceardlann fhorbairt na ceannaireachta atá curtha ar fáil i gcomhair Ceannaireacht Láir bunscoile agus iar-bhunscoile (Príomhoidí Cúnta 1 agus Príomhoidí Cúnta 2)