Déan iarratas ar Fhorbairt

 

 
 

 
 
Is clár forbartha gairmiúla é Forbairt do cheannairí scoile a bhfuil taithí acu. Ceapadh é don Phríomhoide agus don Leas-Phríomhoide ag oibriú mar fhoireann. Aithníonn Ceannaireacht agus Pleanáil (SFGM) go bhfuil sé an-dúshlánach a bheith i do cheannaire scoile. Déantar iarracht i gclár Fhorbairt cuidiú le ceannairí na dúshláin sin a shárú trína gcumas agus a n-inniúlacht phearsanta agus ghairmiúil a fhorbairt. Tabhair faoi deara: Ní féidir le Leas-Phríomhoidí clárú do chlár Fhorbairt mura dtéann a bPríomhoide leo