Ceannaireacht agus Pleanáil (Iar-bhunscoil)

TÚS EOLAIS AR MHISNEACH

654

Chuir Clár Ionduchtúcháin Mhisneach le haghaidh príomhoidí nuacheaptha tacaíocht agus forbairt ghairmiúil  ar fáil do bhunús na bpríomhoidí a ceapadh le deich mbliana anuas. Tugann an clár cúnamh do phríomhoidí an chéim idir an t-ionduchtúchán agus post an phríomhoide a thógáil go cúramach agus tugann sé faill dóibh forbairt mar cheannaire scoile ina scoil féin.

Cuirtear Clár Mhisneach i láthair trí mheascán de mhodúil chónaithe, timpeallachtaí tacaíochta áitiúla, meantóireacht agus tacaíocht ar líne. Tá sé maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Cheap foireann cheannairí scoile a bhfuil taithí acu clár Mhisneach agus cuireann siad i láthair é.