An tSraith Shóisearach – Oideachas Reiligiúnach

Fáilte!


Oideachas Reiligiúnach na Sraithe Sóisearaí  Ceardlann SFGM

 

Obair Dhialainne 2018

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

 

 

Tacaíocht Scoilbhunaithe:

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Oideachas Reiligiúnach: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne . 

Tacaíocht SFGM:

Is í Karen O’Loughlin an Riarthóir agus tá sí lonnaithe in   Ionad Oideachais an Chláir, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir. 

Seoladh ríomhphoist:  karenoloughlin@pdst.ie