An tSraith Shóisearach – Oideachas Reiligiúnach

Fáilte!


Oideachas Reiligiúnach na Sraithe Sóisearaí  Ceardlann SFGM

 

Obair Dhialainne 2018

 

 

Comhdháil Chumann Múinteoirí Reiligiúin na hÉireann, 2016

 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

 

 

Tacaíocht Scoilbhunaithe:

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Oideachas Reiligiúnach: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne . 

 

Tuilleadh  Tacaíochta:

Cuireann Cumann Múinteoirí Oideachais Reiligiúnaigh na hÉireann  (RTAI) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leantaí, seimineáir, ceardlanna agus laethanta acmhainní ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Oideachais Reiligiúnaigh in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le RTAI. Téigh chuig  http://www.rtai.ie/ i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Karen O’Loughlin an Riarthóir agus tá sí lonnaithe in   Ionad Oideachais an Chláir, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir. 

Seoladh ríomhphoist:  karenoloughlin@pdst.ie