CEANNAIREACHT AGUS PLEANÁIL (IAR-BHUNSCOIL) - FORBAIRT

TÚS EOLAIS AR FORBAIRT

 

Is clár um fhorbairt ghairmiúil é Forbairt do cheannairí scoile a bhfuil taithí acu. Ceapadh é don Phríomhoide agus don Leas-Phríomhoide ag oibriú mar fhoireann. Aithníonn Ceannaireacht agus Pleanáil (SFGM) go bhfuil sé an-dúshlánach a bheith i do cheannaire scoile. Déantar iarracht i gclár Forbairt cuidiú le ceannairí na dúshláin sin a shárú trína gcumas agus a n-inniúlacht phearsanta agus ghairmiúil a fhorbairt.

Spreagann Forbairt foirne ceannaireachta scoile chun:

Díríonn Forbairt ar cheithre phríomhthéama:

728