CEANNAIREACHT AGUS PLEANÁIL (IAR-BHUNSCOIL) - TÁNAISTE

RÉAMHRÁ

Ceapadh an clár seo le haghaidh Leas-Phríomhoidí / Leas-Phríomhoidí Gníomhacha nuacheaptha.

 

 

Clár oiliúna ceannaireachta é Tánaiste i gcomhair Leas-Phríomhoidí nuacheaptha a thosaíonn i mí Lúnasa agus a chríochnaíonn i mí Mheán Fómhair sa bhliain acadúil ina dhiaidh sin.

Tá sé mar aidhm ag an gclár tacaíocht a thabhairt do Leas-Phríomhoidí ina gcéad bhliain mar cheannairí sinsearacha scoile. Tá an-dúil ag foireann an chláir eolas agus muinín na rannpháirtithe a neartú chomh maith le heochairscileanna ceannaireachta agus meonta a neartú a chuideoidh leo ina róil nua.

Tá cúig sheisiún aon lae agus dhá sheisiún tráthnóna i gceist le Tánaiste. Déanfaidh na rannpháirtithe scrúdú ar líon mór topaicí a bhaineann le bainistíocht laethúil agus le ceannaireacht straitéiseach a scoileanna.

Seo a leanas sampla d’ábhar an chláir in 2012/2013:

 

 

Tá tacaíocht ar líne ar fáil trí liosta seoltaí Thánaiste.