An tSraith Shóisearach – Tíreolaíocht

Fáilte!

An Nuacht is Déanaí

 

George Boole (1815 - 1864)

 

Is é an 2 Samhain 2015 comóradh 200 bliain ó rugadh George Boole.

Tá sé i gceist ag Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí thar ceann  ATECI, i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh  agus le cúnamh NAPD, IPPN, SFGM, IOP agus le tacaíocht fhlaithiúil EMC go mbeadh gach scoláire scoile sa tír ag déanamh ceachta bunaithe ar shaothar George Boole ar an lá sin.

Má tá smaointe nó moltaí agat faoin gcaoi ar mhaith leat an comóradh céad bliain a cheiliúradh i do scoil nó réigiún, seol ríomhphost chuig Ruairí Ó Céilleachair ag boole200project@gmail.com


Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

 

 

 


Tuilleadh Tacaíochta:

Cuireann  Cumann na Múinteoirí Tíreolaíochta in Éirinn  (AGTI) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Tíreolaíochta in Éirinn. Comhoibriú SFGM le AGTI. Téigh chuig www.agti.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht Scoilbhunaithe:

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair tíreolaíochta: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne . 

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Karen O’Loughlin an Riarthóir agus tá sí lonnaithe in   Ionad Oideachais an Chláir, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir. 

Seoladh ríomhphoist:  karenoloughlin@pdst.ie

 

 

 

 

 

.