An tSraith Shóisearach – Tíreolaíocht

Fáilte!

 

Comhdháil Tíreolaíochta

Beifear ábalta clárú go luath

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 28 Márta 2015

9.30am - 3.30pm

Óstán Hodson Bay, Baile Átha Luain

 

Clár le teacht. Má bhíonn smaointe/moltaí ar bith agat, cuir ríomhphost chuig   estherherlihy@pdst.ie

 


 

Nuacht:

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

Tá cúrsaí fómhair agus earraigh á gcur ar fáil faoi láthair. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair sonraí. 

 

Tuilleadh Tacaíochta:

Cuireann  Cumann na Múinteoirí Tíreolaíochta in Éirinn  (AGTI) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Tíreolaíochta in Éirinn. Comhoibríonn SFGM leis an AGTI. Téigh chuig www.agti.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht Scoilbhunaithe:

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair tíreolaíochta: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne . 

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. 

Seoladh ríomhphoist:   estherherlihy@pdst.ie

 

 

 

 

 

.