Ábhar agus faisnéis tacaíochta ábhartha

Tá siad seo a leanas ar an litríocht, na leabhráin, na Ciorcláin Roinne agus na suíomhanna gréasáin ábhartha a thacaíonn le scoileanna chun beartais um chosaint leanaí a chur i bhfeidhm (cliceáil ar an íomhá chun rochtain a fháil ar an gcáipéis):

 

 

Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí

do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 

Bí Sábháilte – Dea-Chleachtas i gCosaint Leanaí 

Treoirlínte do Scoileanna

Tusla

Child Protection and Welfare Practice Handbook

An Clár Bí Sábháilte Athbhreithnithe

Ciorrú Ball Giniúna Ban 

Treoir Faisnéise

do Ghairmithe Oideachais in Éirinn

 

 

 

Ciorcláin agus Cáipéisí Ábhartha don Chosaint Leanaí – cliceáil le hamharc