An tSraith Shóisearach – Stair

Fáilte!

                  Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

 

21 Márta 2015, Seimineár Náisiúnta - Stair Bheo

 

Tá acmhainní ón lá ar fáil ach an nasc seo a leanúint

 
An Nuacht is Déanaí

 

Bosca Láimhseála na Cré-umhaoise

 

Is acmhainn é Bosca Láimhseála na Cré-umhaoise a forbraíodh chun teagasc agus foghlaim na Staire a shaibhriú ar leibhéal bunscoile agus iarbhunscoile sinsearaí. Tá rogha míreanna macasamhla agus amhábhar agus acmhainní a ghabhann leo sa Bhosca Láimhseála chun teagasc na Cré-umhaoise a fheabhsú in Éirinn. Dá mba mhaith leatsa Bosca Láimhseála na Cré-umhaoise a chur in áirithe le húsáid le do rang téigh i dteagmháil le d’Ionad Oideachais áitiúil. 

 

 

 

 

George Boole (1815 - 1864)

 

Is é an 2 Samhain 2015 comóradh 200 bliain ó rugadh George Boole.

Tá sé i gceist ag Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí thar ceann  ATECI, i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh  agus le cúnamh NAPD, IPPN, SFGM, IOP agus le tacaíocht fhlaithiúil EMC go mbeadh gach scoláire scoile sa tír ag déanamh ceachta bunaithe ar shaothar George Boole ar an lá sin.

Má tá smaointe nó moltaí agat faoin gcaoi ar mhaith leat an comóradh céad bliain a cheiliúradh i do scoil nó réigiún, seol ríomhphost chuig Ruairí Ó Céilleachair ag boole200project@gmail.com

 

 

 


 

Clárú do Mhúinteoirí Staire 

Cláraigh do chuid sonraí   le Stair SFGM  ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.  Cliceáil anseo  le clárú.

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Cuireann Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann (HTAI)  cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Staire in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le HTAI. Téigh chuig  http://www.htai.ie/ i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Karen O’Loughlin an Riarthóir agus tá sí lonnaithe in   Ionad Oideachais an Chláir, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir. 

Seoladh ríomhphoist:  karenoloughlin@pdst.ie