An tSraith Shóisearach – Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil

Fáilte! 


 

Fáilte go suíomh Idirlín OSSP

 


 

Nuacht Úr:

Beidh cúrsaí ar líne OSSP á gcur ar fáil againn sa todhchaí. Coinnigh do shúil air seo le haghaidh tuilleadh eolais.
 

Fondúireacht SCOOP 

 

Chun seoladh ár nAcmhainne Oideachais do Dhaltaí Meánscoile a cheiliúradh, táimid ag taispeáint an chláir faisnéise:

 

 

 
 
 

 

 

Tá gearrchúrsa in OSSP á fhorbairt ag CNCM. Féach ar shuíomh Idirlín CNCM chun sonraí a fháil

 

 


 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

 

Cuirtear cúrsaí fómhair agus earraigh ar fáil in OSSP gach bliain. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair tuilleadh sonraí.

Féilire Imeachtaí

 

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta:

 

Cuireann  Cumann na Múinteoirí OSSP  (ACT) cúrsaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil i leith Forbairt Ghairmiúil Leanúnach ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile an Oideachais Shaoránaigh Shóisialta Pholaitiúil (OSSP) in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le Cumann na Múinteoirí OSSP. Téigh chuig  www.cspeteachers.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.