An tSraith Shóisearach – Matamaitic

 

 

 

Naisc

 

 

 


 

Tá an chuid seo den suíomh á tógáil faoi láthair.

 

COIMISIÚN NA SCRÚDUITHE STÁIT

http://www.examinations.ie

Gheobhaidh tú rochtain anseo ar pháipéir scrúduithe stáit, ar thuairiscí an Phríomh-Scrúdaitheora, ar shonraí faoi athruithe ar shiollabais, agus scéimeanna marcála ó bhlianta roimhe seo.

 

AN CHOMHAIRLE NÁISIÚNTA CURACLAIM AGUS MEASÚNACHTA 

http://www.ncca.ie/

Tabhair cuairt ar Bhaile - Nuacht/Preas - Nuachtlitir ar fáil ar líne.

 

TIONSCADAL MATA

http://www.projectmaths.ie/

Athruithe ar an Siollabas agus Acmhainní don Teagasc agus don Fhoghlaim.

 

CUMANN OIDÍ MATAMAITICE NA HÉIREANN

http://www.imta.ie

Nuashonraithe le déanaí i Meán Fómhair 2007 le sonraí na mbrainsí áitiúla do mhúinteoirí a bhfuil suim acu a bheith ina mball de chuid an IMTA

 

NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS

http://www.nctm.org

Suíomh Meiriceánach do mhúinteoirí matamaitice de gach leibhéal. Chun an leas is mó a bhaint as an suíomh seo caithfidh tú clárú leo ach tá ábhar maith ar fáil.

 

SUÍOMH IDIRLÍN PISA 

http://www.erc.ie/pisa/

Is measúnú idirnáisiúnta é an Programme for International Student Assessment (PISA) ar scileanna agus eolas daoine óga atá 15 bliana d’aois i 55 tír.
Tugtar sonraí ó thaobh na hÉireann de ar an suíomh seo.   

 

http://www.pisa.oecd.org/

Leathanach baile de chuid an Programme for International Assessment (PISA).

 

IONAD ACMHAINNÍ TEAGAISC DON MHATAMAITIC 

 

http://www.mathplayground.com

Acmhainní agus gníomhaíochtaí iontacha, lena n-áirítear Maths Millionaire agus Físeáin Léirithe. Moltar go hard é

 

http://www.mathworld.com

 

http://www.openref.com

Suíomh lán le hacmhainní, go ginearálta. Má tá ábhar soiléir dea-bheoite uait, seo an suíomh duit!

 

http://www.scoilnet.ie

Suíomh idirlín scoileanna na hÉireann. Ábhar maith matamaitice don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht araon. Lean na naisc. Múinteoirí, Ábhar, Ardteistiméireacht / Teastas Sóisearach, Matamaitic.

 

http://www.teachnet.ie/tbrophy/

Suíomh iontach le haghaidh theoirimí an Teastais Shóisearaigh. Beochan an-mhaith.

http://www.teachnet.ie

Tá 21 rannán ag Teachnet Ireland do Mhatamaitic na hArdteistiméireachta agus 25 rannán do Mhatamaitic an Teastais Shóisearaigh agus tá gach rannán an-ábhartha ós rud é gur dhear múinteoirí matamaitice reatha na hÉireann iad.

http://www.skoool.ie/default.asp

Suíomh Éireannach do mhúinteoirí agus do dhaltaí le faisnéis maidir leis na hábhair uile. Rannán ar an Matamaitic atá ábhartha do na leibhéil uile. Roinnt ábhar idirghníomhach maith le húsáid i ranganna an Teastais Shóisearaigh. 

 

http://homepage.eircom.net/~horstpunzet

Tá réitigh ar an suíomh seo ar Mhatamaitic Ghnáthleibhéil na hArdteistiméireachta, a chlúdaíonn na ceisteanna uile ó 1997 go 2004

 

http://www.teachnet.ie/hpunzet/

Taispeántar cur i láthair PowerPoint idirghníomhach d’Achar agus Toirt na hArdteistiméireachta ar an suíomh seo.

 

http://www.teachnet.ie/hpunzet/2006/

Taispeántar cur i láthair PowerPoint idirghníomhach do Thriantánacht na hArdteistiméireachta ar an suíomh seo.

 

http://www.tsm-resources.com/

Suíomh den scoth. Na réimsí matamaitice uile. Moltar go hard é. Naisc iontacha ón suíomh seo.

http://www.bbc.co.uk/schools/

Suíomh maith do mhúinteoirí agus do dhaltaí.  Téigh chuig an dara leibhéal agus  ansin chuig rannán na matamaitice ina bhfaighidh tú bréagscrúduithe, acmhainní don seomra ranga, naisc úsáideacha agus roinnt bileoga oibre.

http://www.math.com

Suíomh maith idirghníomhach le húsáid sa seomra ranga. Caith súil ar an Áireamhán le hUimhreacha Rómhánacha i nasc “Wonders of Maths”. 

http://www.quickmath.com

Tugann an suíomh seo freagraí uathoibríocha ar an gcuid is mó de na cineálacha fadhbanna matamaitice.  Suíomh maith le haghaidh réitigh thapa, go háirithe don Ardteistiméireacht.
 

http://coolmath.com

Oiriúnach don Teastas Sóisearach. Bileoga oibre inphriontáilte go háirithe úsáideach.

http://cut-the-knot.com

Suíomh den scoth. Acmhainn an-úsáideach do mhúinteoirí na hIdirbhliana.

http://forum.swarthmore.edu/library/

Tá an suíomh seo cosúil le leabharlann ar líne de thopaicí matamaitice. Suíomh maith don Ardteistiméireacht Ardleibhéil. Ní oibríonn roinnt de na suíomhanna inmheánacha ar an suíomh seo.

http://dir.yahoo.com/science/mathematics/

Tugann an suíomh seo naisc rangaithe chuig an gcuid is mó de na topaicí matamaitice.

 

http://www.mathsnet.net

Roinnt ábhar idirghníomhach maith do dhaltaí an Teastais Shóisearaigh.     

 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ MATAMAITICE

 

http://www.links4kids.co.uk/mathscience.htm

Do mhúinteoirí/dhaltaí, bileoga oibre, etc. – caithfidh tú seoladh ríomhphoist a úsáid chun rochtain a fháil ar an suíomh.

 

http://www.aplusmath.com

Suíomh Meiriceánach. An-mhaith do lucht na chéad bhliana chun cabhrú le matamaitic ó mheabhair agus ailgéabar bunúsach. Rogha de chluichí idirghníomhacha, bileoga oibre arna nginiúint agus físeáin atá saor in aisce. 

 

http://matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_191_g_3_t_2.html

Inneall feidhme a d’fhéadfaí a úsáid mar réamheolas ar choincheap na feidhme. Gníomhaíocht ranga an-úsáideach.

 

http://matti.usu.edu/nlvm/nav/vlibrary.html

Éagsúlacht mhaith d’fhadhbanna idirghníomhacha.  Oiriúnach do dhaltaí ar leibhéil uile an Teastais Shóisearaigh.

 

http://www.math.hmc.edu

Roinnt ceisteanna úsáideacha d’Ardleibhéal na hArdteistiméireachta.  Do na leibhéil uile, lean an nasc do  Maths Fun Facts! ag bun an leathanaigh baile.

 

http://www.mymaths.co.uk

Suíomh den scoth. Ábhar don Teastas Sóisearach. Idirghníomhaíocht mhaith. Bileoga gníomhaíochta maithe.  Costas iomlán ar rochtain £390 + cbl.