Matamaitic

 

Matamaitic

 

 

 

Cartaí Sracfhéachaint

 

Dearadh na “cártaí sracfhéachana” curaclaim seo chun forbhreathnú aon leathanaigh a sholáthar ar na cuspóirí ábhair i ngach snáithaonad do gach leibhéal ranga. Níl sé i gceist go gcuirfí na cártaí sracfhéachana seo in áit na gcáipéisí curaclaim ach go dtabharfaidh siad léargas láithreach ar conas a fhorbraítear coincheapa ar leith ó na naíonáin go rang a sé.

 

  

 

Acmhainní

 

 

 

Seachtain na Mata

 

Tá na hacmhainní do Seachtain na Mata ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.

Cliceáil ar na cnaipí thíos chun teacht ar thascanna do na ranganna éagsúla.