Seánra Mínitheach

Seánra Míniúcháin
Úsáidtear an seánra scríbhneoireachta seo chun míniú a thabhairt ar an dóigh a n-oibríonn rud éigin nó an próiseas a bhaineann le gníomhaíochtaí, le hócáidí nó le hiompraíochtaí. Mar gheall air sin d’fhéadfadh na hábhair OSIE deiseanna luachmhara a chur ar fáil chun an tuiscint atá ag leanaí ar an seánra a fhorbairt agus an seánra sin a chleachtadh i suíomh bríoch curaclaim.

Feic an leathanach tiomnaithe thíos le haghaidh creataí struchtúrtha, leideanna agus samplaí den scríbhneoireacht mhínitheach.