Seánra Léiritheach/Áititheach

Úsáidtear Scríbhneoireacht Léiritheach/Áititheach chun argóint loighciúil maidir le tuairim áirithe a chur i láthair. Is minic a dhéanann an t-údar comparáid idir tuairimí éagsúla sa seánra seo, ag déanamh anailíse ar na hargóintí agus ag críochnú le tuairim sháraitheach nó argóint chonclúideach.  A mhalairt lena gcreideann roinnt daoine, is féidir imscrúdú éifeachtach a dhéanamh ar an seánra seo sna ranganna naíonán trí phlé simplí ar roghanna pearsanta i.e. Céard iad na peataí is fearr, Cait nó Madraí?

Feic an leathanach thíos le haghaidh creataí, samplaí  agus gníomhaíochtaí chun an seánra seo a fhorbairt.