Treoirlínte um Chosaint Leanaí

Cruthaíodh an rannóg seo chun na hacmhainní a úsáidtear mar chuid de Sheisiúin Eolais agus de Sheimineár ar Chosaint Leanaí SFGM a roinnt. Léigh agus íoslódáil Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí agus Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna thíos.

 

Tá níos mó ábhar tacaíochta, cáipéisí, suíomhanna gréasáin agus nasc ar fáil ach cliceáil ar ‘Ábhar agus faisnéis tacaíochta ábhartha’ agus ‘Acmhainní scoilbhunaithe’ ar thaobh na láimhe deise.

 

 

Íoslódáil: Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí

 

 

Íoslódáil: Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iar-bhunscoile de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna

 

 

 

 

Láithreoireacht ar Chosaint Leanaí 2017