Acmhainní scoilbhunaithe

Scrollaigh chuig bun an leathanaigh chun na hacmhainní úsáideacha seo a leanas a íoslódáil agus a phriontáil:
 
 1. Leabhrán Eolais don Seimineár um Chosaint Leanaí
 
 • Uimhreacha Líne Chabhrach
 • Bileog Taifeadta Samplach
 • Moltaí i gcomhair Monatóireachta
 • Litir Shamplach do Thuismitheoirí/Chúramóirí
 • Plean Gníomhaíochta samplach lena chur i gcrích tar éis an athbhreithnithe ar an mbeartas cosanta leanaí
 • Seicliosta don fhreastal ar an gComhdháil um Chosaint Leanaí (le Tusla)
 • Faisnéis scoile do mhúinteoirí ar cuairt, nua agus ionaid
 • Fógra DIA agus L-DIA le taispeáint in áit fheiceálacha sa scoil

 

 1. Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí (DES)
 • Teimpléad don Bheartas Cosanta Leanaí – Aguisín 1 Nósanna Imeachta na Roinne Oideachais agus Scileanna
 • Seicliosta don Athbhreithniú Bliantúil ar an mBeartas Cosanta Leanaí – Aguisín 2 Nósanna Imeachta na Roinne Oideachais agus Scileanna
 • Comharthaí agus Siomtóim na Mí-Úsáide Leanaí – Aguisín 3 de Nósanna Imeachta DES
 • Foirm Thuairiscithe Chaighdeánach – Aguisín 4 Nósanna Imeachta na Roinne Oideachais agus Scileanna

 

 1. Leabhrán Machnaimh do lucht freastail ar an Seimineár um Chosaint Leanaí (SFGM)

 

 1. Ciorclán 65.2011 – Cosaint Leanaí 

 

 1. Treoirlínte um Thús Áite do Leanaí

 

 

Cliceáil anseo chun láithreoireacht inste a úsáid d’fhonn tacú leat agus eolas tábhachtach á scaipeadh agat ar fhoireann na scoile maidir le treoirlínte náisiúnta ‘Tús Áite do Leanaí’ agus Nósanna Imeachta na Roinne Oideachais agus Scileanna um Chosaint Leanaí.