An tSraith Shóisearach – Matamaitic

Riarthóir

Grúpa Matamaitice agus Eolaíochtaí, Ionad Oideachais Luimnigh, an 1ú Urlár, Teach Marshal, Bóthar Thuar an Daill, Luimneach

Guthán: 061 585064      

Facs: 061 585065

Ríomhphost: sciences@pdst.ie

 

Beidh sonraí faoi sceidil chúrsa ar fáil ar an leathanach seo.

 


Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.