Faisnéis agus ábhar léitheoireachta ábhartha

Tá siad seo a leanas ar an litríocht, na leabhráin, na Ciorcláin Roinne agus na suíomhanna gréasáin ábhartha a thacaíonn le scoileanna chun beartais um chosaint leanaí a chur i bhfeidhm (cliceáil ar an íomhá chun rochtain a fháil ar an gcáipéis):

 

 

Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí

do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 

Bí Sábháilte – Dea-Chleachtas i gCosaint Leanaí 

Treoirlínte do Scoileanna

Tusla

Child Protection and Welfare Practice Handbook

An Clár Bí Sábháilte Athbhreithnithe

 

 

 

Ciorcláin agus Cáipéisí Ábhartha don Chosaint Leanaí – cliceáil le hamharc