Éisteacht agus Freagairt

Éisteacht agus Freagairt

Cad atá i gceist le héisteacht agus freagairt? Is cuid lárnach den snáithe Éisteachta agus Freagartha sa churaclam Ceoil ná an dóigh a ndéanann leanaí iniúchadh ar raon éagsúil fuaimeanna agus seánraí ceoil. Leagtar béim ar dheiseanna a thabhairt do leanaí a bheith ina ‘n-éisteoirí gníomhacha’ agus ar iad a chumasú le freagairt d’fhuaimeanna agus iad a chruthú... Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise

 

  Iniúchadh Fuaimeanna Éisteacht le Ceol agus Freagairt Dó
Acmhainní Cén fáth a ndéantar iniúchadh ar fhuaimeanna? Is é atá i gceist le hiniúchadh a dhéanamh ar fhuaimeanna ná éisteacht le fuaimeanna, agus iad a chruthú, ó raon leathan foinsí, lena n-áirítear an timpeallacht, an guth, an corp agus uirlisí... tuilleadh Ceol – éistimis agus freagraímis! Leagtar béim sa Snáithaonad Éisteacht agus Freagairt ar rannpháirtíocht ghníomhach na leanaí, mar a bhaigheann siad taithí ar raon fairsing ceoil agus a bhfreagraíonn siad don cheol ar roinnt bealaí éagsúla..tuilleadh
 

Bealaí le héisteacht – straitéisí ceistiúcháin

Roinnt smaointe maidir le freagairt do cheol

Naíonáin: Éisteacht agus freagairt

Freagairtí samplacha:

 

Físeán 

Éistimis

 

Damhsa Shióg na Milseán   

Eitilt na Bumbóige   

Máirseáil Radetzky  

Ceolchlog Víneach  

Píosaí ceoil a chur i gcomparáid le chéile – bileog oibre  

An tEarrach  

An Mhaidin   

Largo   

Eilifint   

Iontaisí   

Cuach i nDoimhneacht na gCoillte