An Stratéis Litearthachta & Uimhearthachta

 

Níl an uimhearthacht teoranta don chumas chun uimhreacha a úsáid, chun suimiú, dealú, iolrú agus roinnt amháin. Clúdaíonn an uimhearthacht an cumas chun tuiscint agus scileanna matamaitice a úsáid chun na fadhbanna a réiteach agus na héilimh laethúla ag maireachtáil i suíomhanna sóisialta casta a chomhlíonadh. Leis an gcumas seo a bhaint amach, ní mór don duine óg a bheith in ann smaoineamh agus cumarsáid a dhéanamh go cainníochtúil, ciall a bhaint as na sonraí, feasacht ar spásúlacht a bheith aige/aici, na patrúin agus na seichimh a thuiscint, agus na hócáidí a aithint nuair is féidir leis an réasúnaíocht  mhatamaitice a chur i bhfeidhm chun fadhbanna a réiteach.

 
Tugtar sainmhíniú ar an Litearthacht ar leathanach 8 den Straitéis. B’fhéidir go spreagfadh an ghearrthóg físe thíos plé ar a thábhachtaí atá an uimhearthacht agus ar na himpleachtaí a ghabhann leis seo don teagasc agus don fhoghlaim inár scoileanna.
 
Uimhearthacht don 21ú hAois