Ceannaireacht agus Pleanáil (Iar-bhunscoil)

FÁILTE CHUIG CEANNAIREACHT AGUS PLEANÁIL DE CHUID SFGM

 

Tá sé mar aidhm ag gach clár Ceannaireachta agus Pleanála de chuid SFGM muinín, inniúlacht agus eolas a mhéadú i measc rannpháirtithe, rud a chuirfidh ar chumas ceannairí scoile freagairt don timpeallacht dhúshlánach chasta ina bhfeidhmíonn siad. Tuarann foireann Ceannaireachta agus Pleanála SFGM sraith clár ina dtuigtear ceannaireacht mar phróiseas comhoibríoch atá bunaithe ar mheas agus ar luach na comhghleacaíochta a thuiscint. Tá sé mar aidhm ag ár múnla acmhainn a fhorbairt agus tá sé roinnte ina cheithre fhearann:

626

Tugann na cúig phrionsabal seo a leanas eolas do na fearainn sin:

627

Tá súil ag foireann Cheannaireachta agus Phleanála SFGM go n-éireoidh leat i do chuid oibre agus tá sí ag súil le bualadh le cuid mhór agaibh ar a cláir sa scoilbhliain romhainn. Tá luas an athraithe ar oideachas ag géarú agus tá sé socraithe go mbeidh scoileanna ina bpríomhfhócas sa chlár oibre um athrú. Sa timpeallacht sin,

“leadership requires a different face and alternative to existing models” 

(Stoll et al: 2003: 13)