Seánra insinte

Is é príomhchuspóir an tseánra seo siamsaíocht a chur ar fáil trí scéalaíocht agus rannpháirtíocht an léitheora a ghríosú in eispéireas cruthaitheach.  Gnáthshamplaí de chineálacha insinte a dtiocfaidh leanaí orthu iad síscéalta, miotais agus finscéalta.  Is minic a chuirfear eispéiris an linbh ar scríbhneoireacht chruthaitheach mar scríbhneoireacht reacaireachta.  Tugann snáithe Scéalaíochta i gCuraclam Staire OSIE deiseanna chun an seánra seo a fhiosrú agus fágann sé Miotais agus Finscéalta leis féin mar shnáithaonad idir Rang a hAon agus Rang a Sé.

Tá creatlacha, samplaí  agus gníomhaíochtaí sa leathanach seo chun an seánra míniúcháin a fhorbairt agus chun carachtracht a iniúchadh. Tá cuid den na comhaid thíos leabaithe le go mbeidh tú ábalta iad a léamh agus is féidir iad uile a íoslódáil ó bhun an leathanaigh.