Cultúr agus Meon Dearfach Scoile

Cultúr agus Meon Dearfach Scoile a Chruthú

 

Is ionann cultúr agus meon dearfach  scoile agus ceann ina bhfuil na daoine tábhachtach agus ina dtugtar  aire agus meas dóibh. Cuireann a leithéid d’atmaisféar le teagasc agus le foghlaim éifeachtach agus le fíorchumarsáid, laistigh agus lasmuigh den scoil.

 

 

 

Tá an méid seo a leanas i measc na straitéisí cuí chun meon agus atmaisféar dearfach scoile a chruthú:
  • Cumarsáid éifeachtach a chruthú sa scoil
  • Freastal ar riachtanais aonair
  • Timpeallacht fhisiciúil ina gcuirtear an tsláinte chun cinn a chruthú
  • Próisis dhaonlathacha a fhorbairt
  • Féinmheas a fheabhsú
  • Meas ar an éagsúlacht a chothú
  • Teanga chuimsitheach mheasúil a chothú
  • Cumarsáid chuí a fhorbairt idir an baile agus an scoil
  • Cur chuige scoile maidir le measúnú a fhorbairt

 

Déantar mionphlé ar gach ceann de na straitéisí ar leathanaigh 22-28 de na Treoirlínte do Mhúinteoirí maidir le OSPS. Cliceáil ar na ceangaltáin thíos chun tuilleadh tacaíochta a fháil chun cultúr agus meon dearfach scoile a chruthú.