OSPS

Cuireann oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte (OSPS) deiseanna áirithe ar fáil chun forbairt phearsanta, sláinte agus folláine an linbh aonair a chothú, chun cuidiú leis caidreamh tacúil le daoine éagsúla a chruthú agus a choinneáil agus a bheith ina shaoránach gníomhach freagrach sa tsochaí. Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht ar an ábhar tacaíochta agus ar acmhainní.

  

 

Croí-Ábhair OSPS

Curaclam OSPS
Treoirlínte do Mhúinteoirí OSSP
Cártaí Sracfhéachana OSPS
Liosta Acmhainní
Ábhair Thacaíochta Féinmheastóireachta Scoile le haghaidh OSPS

 

 

Ábhair Thacaíochta Bhreise

Treoirlínte Folláine
Creat do Scoileanna ina gcuirtear an tSláinte chun cinn

Making the Links and Beyond 2017 

***EAGRÁN NUA ATHBHREITHNITHE***

Treoirlínte CNCM chun leanaí faoi mhíchumas foghlama ginearálta a mhúineadh
Webwise

 

 

Ciorcláin Ábhartha

22/2010
OSPS – Dea-Chleachtas do Bhunscoileanna

65/2011
Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iar-bhunscoile

45/2013
Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-Bhunscoile

13/2016
Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn i mBunscoileanna

 

AttachmentSize
PDF icon Compressed.pdf1.84 MB