Pleanáil

Rang na Naíonán go Rang a Dó

 

 1. Gach snáithe agus snáithaonad den Churaclam Tíreolaíochta a chlúdach. Ní chaithfidh na múinteoirí na cuspóirí ábhair uile a chlúdach. Táthar ag súil leis, áfach, go gclúdófar cuid mhór acu.
 2. Tá an snáithe céanna san Eolaíocht agus sa Tíreolaíocht – Feasacht agus Cúram Imshaoil.
 3. Is ionann an t-ábhar freisin idir Ranganna na Naíonán agus Rang a Dó, agus ba cheart iad seo a chomhcheangal. Nascann an réimse seo go maith leis na Scoileanna Glasa.
 4. An snáithaonad: In Ag maireachtáil sa phobal áitiúil, laistigh den snáithe, ‘Imshaolta daonna’   breathnaítear ar ár gceantar faoi cheannteidil nó faoi fho-aonaid éagsúla. Féadfar staidéar a dhéanamh ar gach ceann de na fo-aonaid gach bliain nó iad a roinnt thar dhá bhliain, a luaithe a fhaigheann an leanbh cleachtadh orthu uile faoin am a bhogann sé/sí ar aghaidh ó Ranganna na Naíonán/Rang a hAon agus Rang a Dó.

 

Rang a Trí go Rang a Sé

 

 1. Gach snáithe agus snáithaonad den Churaclam Tíreolaíochta a chlúdach. Ní chaithfidh na múinteoirí na cuspóirí ábhair uile a chlúdach. Táthar ag súil leis, áfach, go gclúdófar cuid mhór acu.
 2. Idir Rang a Trí agus Rang a Sé, ní mór do gach rang tabhairt faoi na nithe seo a leanas:

 

 •  Staidéar Áitiúil  (staidéar ar an gCeantar Áitiúil faoi na fo-aonaid den snáithaonad)
 • Daoine a chónaíonn agus a shaothraíonn sa cheantar áitiúil)
 • Staidéar ar  cheantar codarsnach in Éirinn
 • Staidéar ar  Thír Eorpach amháin
 • Staidéar ar  Thír Neamh-Eorpach amháin

 

Ba chóir do mhúinteoirí sna ranganna seo suíomhanna a phleanáil agus a roghnú le chéile. Ní mór na roghanna seo a thaifeadadh mar chuid de do phlean don scoil uile. Moltar na Tíortha Eorpacha agus na Tíortha Neamh-Eorpacha a nascadh le roghanna a dhéantar i gcuraclam roghchláir na Staire, e.g. má tá tú ag déanamh staidéir ar na ‘Na hÉigiptigh’, ba cheart do na múinteoirí an Éigipt a roghnú mar an Tír Neamh-Eorpach.

 

  Ceantar Codarsnach in Éirinn Tír Eorpach Tír Neamh-Eorpach
Rang a Trí Baile Átha Luain/Lár na Tíre An Fhrainc Stáit Aontaithe Mheiriceá
Rang a Ceathair Boirinn Sasana An Éigipt
Rang a Cúig Inis Arcáin An Ghréig An tSín
Rang a Sé Béal Feirste An Iodáil An Astráil

 

Is cosúil é an t-ábhar idir Rang a Trí agus Rang a Sé, murab ionann leis na ranganna sóisearacha. D’fhéadfaí comhcheangal bríoch a phleanáil. Nascann an réimse seo go maith leis na Scoileanna Glasa.  Tá an snáithe céanna san Eolaíocht agus sa Tíreolaíocht – Feasacht agus Cúram Imshaoil.

 


Acmhainní

 

Pleanáil Scoile

 

Pleanáil don Seomra Ranga