Scéal

Úsáid scéil chun eolas, scileanna agus dearcthaí tíreolaíochta a fhorbairt

Tugann téacsanna ficseanúla agus úrscéalta timpeallachtaí réadacha agus samhlaíocha isteach sa seomra ranga. Cuireann siad éagsúlacht áiteanna, stíleanna beatha daoine agus bealaí malartacha smaointeoireachta faoin domhan in iúl do leanaí. Cuirtear san áireamh i roinnt scéalta turas carachta(i)r atá sainithe go soiléir agus tá siad ina n-acmhainn idéalach chun scileanna tíreolaíochta na mapála a fhorbairt. Taifeadann na pictiúir seo a leanas an turas seicheamhach ar fud an oileáin sa leabhar Katie Delivers the Mail le Mairi Hedderwick.