Léiriú

Léiriúperformingplayinginstruments.jpg

Léiriú! Sa snáithe ‘Léiriú’ den Churaclam Ceoil leagtar béim ar a thábhachtaí agus atá sé ceol a dhéanamh go gníomhach. Tá an amhránaíocht i lár an tsnáithe. Aisti seo a thagann forbairt ar sheinm uirlisí agus ar eispéiris litearthachta.Cliceáil anseo le tuilleadh a fheiceáil

 

 

  Amhránaíocht Litearthacht Seinm uirlisí
Acmhainní Canaimis!  Gné lárnach den Snáithe ‘Léiriú’ is ea amhránaíocht agus tá sí nasctha leis na snáitheanna eile agus leis na snáithaonaid eile den Churaclam Ceoil. Leagtar béim ar an lúcháir a bhaintear as amhránaíocht agus as úsáid éifeachtach an ghutha chun ceol a chruthú... Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais Fuaim roimh chomhartha!  An uair is fearr chun tús eolais a thabhairt ar nodaireacht cheoil is ea an uair ina léiríonn an leanbh gá lena shaothar/saothar ceoil nó lena bhailiúchán/bailiúchán fuaimeanna a thaifeadadh... Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais Seinnimis!  Cuirtear gnéithe an-suntasach le foghlaim cheoil trí chnaguirlisí agus trí uirlisí séiseacha araon a sheinm agus faigheann leanaí rochtain ar réimse níos leithne eispéiris cheoil...  Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais

Roinnt smaointe maidir le hamhrán a theagasc

Airde

Airde a iniúchadh (ard/íseal)

Soh - mi: Amhráin dhá nóta le haghaidh luathlitearthacht an cheoil

Lah - soh - mi: Amhráin trí nóta le haghaidh litearthacht an cheoil 

Soh - mi - doh: Amhráin trí nóta le haghaidh litearthacht an cheoil

Mi - re - doh: Amhráin trí nóta le haghaidh litearthacht an cheoil

Amhráin chúig nóta

Rithim

Gníomhaíochtaí             

Pictiúir le haghaidh litearthachta

Comharthaí le haghaidh litearthachta

 

Cnagadh

Gníomhaíochtaí cnagtha

Cé acu nóta? - gléaschomharthaí

Cad is Boomwhacker ann?

Comhaid d’fhuaimeanna Boomwhacker   
Roinnt Boomwhacker i nodaireacht   
Boomwhacker – dathanna agus focail  
Cantaireachtaí Boomwhacker

Rothlaim a mhúineadh

Léiriú

Gléasanna a sheinm chun amhráin a thionlacan

Físeán 1 
Físeán 2      
Físeán 3

Tionlacan amhrán

Liosta cordaí

Físeán 1    
Físeán 2     
Físeán 3

Smaointe le haghaidh Litearthacht a Fhorbairt – Séis

Físeán 1 

Físeán 2 

Físeán 3 

Físeán 4

Físeán 5 

Físeán 6

 

Smaointe le haghaidh Litearthacht a Fhorbairt – Rithim 

Físeán 1

Físeán 2 

Físeán 3

Gléasanna séiseacha

Físeán 1

Scéim feadóg stáin

Starting a School Band – alt ón irisleabhar InTouch

Roinnt Máirseálacha agus Válsaí
 

Seinm uirlisí