Cumadóireacht

Ceol: Cumadóireacht

Cad is cumadóireacht ann? Is próiseas cruthaitheach í an chumadóireacht, a bhaineann le fiosrú, roghnú, eagrú agus úsáid fuaimeanna chun ceol a dhéanamh... Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise

 

  Tobchumadh agus Cruthú Píosaí cumadóireachta a phlé agus a thaifeadadh
Acmhainní

Dul Chun Cinn i dTobchumadh agus Cruthú

Gearrthóg físe 1 

Gearrthóg físe 2    

Comhad fuaime 1   

Comhad fuaime 2

Dul Chun Cinn i bPíosaí Cumadóireachta a Phlé agus a Thaifeadadh 
Ailt ón irisleabhar InTouch

Let's Compose

C is for Composing

Smaointe i leith píosaí cumadóireachta a chlárú

musical_instruments_180_x_120.jpg          musical_instruments_180_x_120.jpg          musical_instruments_180_x_120.jpg cliceáil an íomhá chun í a oscailt

• eangach 1            • eangach 2            • eangach 3

Gníomhaíochtaí le haghaidh cumadóireachta

Píosaí cumadóireachta a thaifeadadh ar mheáin leictreonacha

• Seinnteoir MP3 a úsáid      • Audacity a úsáid      • PhotoStory 3 a úsáid

Scéal a úsáid mar spreagadh chun cumadóireachta

Scéalta a mholtar do chumadóireacht

Carachtair a úsáid mar spreagadh chun cumadóireachta

Píosaí cumadóireachta a phlé

Séis a chumadh – roinnt smaointe

Comhaid fuaime le héisteacht leo

Comhad fuaime 1    

Comhad fuaime 2     

Comhad fuaime 3     

Comhad fuaime 4

Cumadóireacht le rithim

 
Ceachtanna ar Chumadóireacht  

Acmhainní/íomhánna