FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE (IAR-BHUNSCOIL)

 

 

 
 

Acmhainní FMS

 

 


 

Tá acmhainní FMS sa chuid seo de shuíomh idirlín FMS Iar-bhunscoile SFGM ar féidir a úsáid chun críche cultúr Féinmheastóireachta Scoile a leabú i scoileanna. Chun rochtain a éascú, tá an rannán seo  de chuid Acmhainní FMS shuíomh Idirlín  SFGM roinnte ina bhfo-leathanaigh mar seo a leanas:

 

ACMHAINNÍ SEIMINEÁIR FMS SFGM

 

Cuimsíonn an rannán seo de shuíomh Idirlín FMS d’Iar-bhunscoileanna SGFM acmhainní seimineáir SGFM Iarbhunscoileanna agus is féidir rochtain a fháil air trí chliceáil ar fho-roghchlár Acmhainní Seimineáir   SFGM nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.

 

ANAILÍS AR AN TSRAITH SHÓISEARACH

 

Tá Scarbhileoga ar Anailís Ábhair na Sraithe Sóisearaí SFGM atá le húsáid i gcomhar le straitéisí Féinmheastóireachta le haghaidh pleanáil ábhair sa scoil le fáil sa chuid seo de shuíomh Idirlín FMS Iar-bhunscoile SFGM. Is féidir leat rochtain a fháil ar na hacmhainní seo trí chliceáil ar an bhfo-roghchlár Acmhainne Anailís ar an tSraith Shóisearach nó trí chliceáil anseo.

 

ANAILÍS AR AN TSRAITH SHINSEARACH

 

Tá Scarbhileoga ar Anailís Ábhair na Sraithe Sinsearaí SFGM atá le húsáid i gcomhar le straitéisí Féinmheastóireachta le haghaidh pleanáil ábhair sa scoil le fáil sa chuid seo de shuíomh Idirlín FMS Iar-bhunscoile SFGM. Is féidir leat rochtain a fháil ar na hacmhainní seo trí chliceáil ar an bhfo-roghchlár Acmhainne Anailís ar an tSraith Shinsearach nó trí chliceáil anseo.

 

ANAILÍS ATF/GCAT

 

Tá Scarbhileoga ar Anailís Ábhair ATF agus GCAT na Sraithe Sinsearaí SFGM atá le húsáid i gcomhar le straitéisí Féinmheastóireachta le haghaidh pleanáil ábhair sa scoil le fáil sa chuid seo de shuíomh Idirlín FMS Iar-bhunscoile SFGM. Is féidir leat rochtain a fháil ar na hacmhainní seo trí chliceáil ar an bhfo-roghchlár ATF/GCAT Acmhainne Anailís ar an tSraith Shinsearach nó trí chliceáil anseo.

 

ANAILÍS AR THRIALACHA CAIGHDEÁNAITHE

 

Tá Scarbhileoga ar Anailís Ábhair Trialacha Caighdeánaithe SFGM atá le húsáid i gcomhar le straitéisí Féinmheastóireachta le haghaidh pleanáil ábhair sa scoil le fáil sa chuid seo de shuíomh Idirlín SSE Iar-bhunscoile SFGM. Is féidir leat rochtain a fháil ar na hacmhainní seo trí chliceáil ar an bhfo-roghchlár Acmhainn Anailís ar Thrialacha Caighdeánaithe  ar an tSraith Shinsearach nó trí chliceáil anseo.

 

UIRLISÍ BAILITHE SONRAÍ

 

Cuimsíonn an rannán seo de shuíomh Idirlín FMS d’Iar-bhunscoileanna SFGM Uirlisí Bailithe Sonraí ar féidir a oiriúnú don chomhthéacs Féinmheasúnaithe ina n-oibríonn do scoil. Is féidir rochtain a fháil ar na hacmhainní seo trí chliceáil ar fho-roghchlár Uirlisí Bailithe Sonraí nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.