FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE (IAR-BHUNSCOIL)

 

Acmhainní FMS


 

Tá acmhainní FMS sa chuid seo de shuíomh idirlín FMS Iar-bhunscoile SFGM ar féidir a úsáid chun críche cultúr Féinmheastóireachta Scoile a leabú i scoileanna. Chun rochtain a éascú, tá an rannán seo  de chuid Acmhainní FMS shuíomh Idirlín  SFGM roinnte ina bhfo-leathanaigh mar seo a leanas:

 

ACMHAINNÍ SEIMINEÁIR FMS SFGM

 

Cuimsíonn an rannán seo de shuíomh gréasáin FMS d’Iar-bhunscoileanna SGFM acmhainní seimineáir SGFM Iarbhunscoileanna agus is féidir rochtain a fháil air trí chliceáil ar fhoroghchlár Acmhainní Seimineáir  SFGM, nó trí chliceáil ar an nasc faoi iamh Acmhainní Seimineáir

 

ANAILÍS AR AN TSRAITH SHÓISEARACH

 

Tá Scarbhileoga ar Anailís Ábhair na Sraithe Sóisearaí SFGM atá le húsáid i gcomhar le straitéisí Féinmheastóireachta le haghaidh pleanáil ábhair sa scoil le fáil sa chuid seo de shuíomh Idirlín FMS Iar-bhunscoile SFGM. Is féidir leat rochtain a fháil ar na hacmhainní seo trí chliceáil ar an bhfo-roghchlár Acmhainne Anailís ar an tSraith Shóisearach nó trí chliceáil anseo.

 

ANAILÍS AR AN TSRAITH SHINSEARACH

 

Tá Scarbhileoga ar Anailís Ábhair na Sraithe Sinsearaí SFGM atá le húsáid i gcomhar le straitéisí Féinmheastóireachta le haghaidh pleanáil ábhair sa scoil le fáil sa chuid seo de shuíomh Idirlín FMS Iar-bhunscoile SFGM. Is féidir leat rochtain a fháil ar na hacmhainní seo trí chliceáil ar an bhfo-roghchlár Acmhainne Anailís ar an tSraith Shinsearach nó trí chliceáil anseo.

 

ANAILÍS ATF/GCAT

 

Tá Scarbhileoga ar Anailís Ábhair ATF agus GCAT na Sraithe Sinsearaí SFGM atá le húsáid i gcomhar le straitéisí Féinmheastóireachta le haghaidh pleanáil ábhair sa scoil le fáil sa chuid seo de shuíomh Idirlín FMS Iar-bhunscoile SFGM. Is féidir leat rochtain a fháil ar na hacmhainní seo trí chliceáil ar an bhfo-roghchlár ATF/GCAT Acmhainne Anailís ar an tSraith Shinsearach nó trí chliceáil anseo.

 

ANAILÍS AR THRIALACHA CAIGHDEÁNAITHE

 

Tá Scarbhileoga ar Anailís Ábhair Trialacha Caighdeánaithe SFGM atá le húsáid i gcomhar le straitéisí Féinmheastóireachta le haghaidh pleanáil ábhair sa scoil le fáil sa chuid seo de shuíomh Idirlín SSE Iar-bhunscoile SFGM. Is féidir leat rochtain a fháil ar na hacmhainní seo trí chliceáil ar an bhfo-roghchlár Acmhainn Anailís ar Thrialacha Caighdeánaithe  ar an tSraith Shinsearach nó trí chliceáil anseo.

 

UIRLISÍ BAILITHE SONRAÍ

 

Cuimsíonn an rannán seo de shuíomh Idirlín FMS d’Iar-bhunscoileanna SFGM Uirlisí Bailithe Sonraí ar féidir a oiriúnú don chomhthéacs Féinmheasúnaithe ina n-oibríonn do scoil. Is féidir rochtain a fháil ar na hacmhainní seo trí chliceáil ar fho-roghchlár Uirlisí Bailithe Sonraí nó, mar mhalairt air sin, trí chliceáil anseo.