An tSraith Shóisearach – Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil

 

 

 

Féilire Imeachtaí

 

 


Fáilte chuig leathanach na ndeiseanna  Forbartha Gairmiúla Leanúnaí  le haghaidh  OSSP na  Sraithe Sóisearaí.  Beidh féilire ar líne nua ar fáil ar ball.

 

Cúrsaí Earraigh 2014 

 

Cliceáil  anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil

Chun clárú ar líne, cliceáil  anseo 

 

Teideal: Tionscadail Ghníomhaíochta agus Measúnú

 

 Cuid a hAon: Tionscadail Ghníomhaíochta in OSSP

 

I gCuid 1, míneofar Tionscadail Ghníomhaíochta OSSP atá cuí óna dtús go dtí a gcur i gcrích. Beidh deiseanna ag rannpháirtithe smaointe le haghaidh Tionscadail Ghníomhaíochta a roinnt agus na tascanna agus na scileanna éagsúla a chomhdhéanann Tionscadail Ghníomhaíochta a n-éiríonn leo a phlé. Chomh maith leis sin, déanfaidh rannpháirtithe iniúchadh ar an gCur Chuige 6 Chéim maidir le Tionscadail Ghníomhaíochta.

 

Cuid a Dó: An Tuarascáil ar an Tionscadal Gníomhaíochta (RAP) agus an Leabhar Measúnaithe ar Obair an Chúrsa (CWAB)

 

Díreofar go mion i gCuid 2 ar an RAP agus ar an CWAB. Iniúchfar cineálacha cuir chuige agus straitéisí le haghaidh daltaí a threorú tríd an bpróiseas um an tuarascáil a scríobh, lena n-áirítear Ceistiú Éifeachtach a úsáid agus Aiseolas a Chur ar Fáil do dhaltaí faoina gcuid oibre. Iniúchfaidh rannpháirtithe an RAP agus an CWAB leathanach ar leathanach.

 

24/02/14 7.00pm - 9.30pm  Ionad Oideachais Laoise
06/03/14 7.00pm - 9.30pm Ionad Oideachais Dhroim Conrach
10/03/14 7.00pm - 9.30pm Ionad Oideachais Chorcaí
24/03/14 7.00pm - 9.30pm Ionad Oideachais Chontae Loch Garman
25/03/14 7.00pm - 9.30pm Ionad Oideachais Shligigh 
26/03/14 7.00pm - 9.30pm Ionad Oideachais na Gaillimhe