Tacaíocht scoile

Tacaíocht laistigh den scoil: Féadfaidh príomhoidí tacaíocht laistigh den scoil a iarraidh ó chomhairleoirí SFGM i roinnt réimsí:

Iar-bhunscoil: Litearthacht; Uimhearthacht; Ábhair Iar-bhunscoile; Cláir Iar-bhunscoile (e.g. ATF, GCAT); Pleanáil

Le haghaidh gach ceiste a bhaineann le tacaíocht scoile, is gá an fhoirm iarratais ar líne thíos a chomhlánú. 

Tabhair faoi deara nach mór an fhoirm a bheith comhlánaithe nó faofa ag príomhoide na scoile. Déanfaimid d’iarratas a phróiseáil a luaithe a fhaighimid an fhoirm. Má tá aon fhadhbanna agat leis an bhfoirm, cuir glao gutháin ar 01 4358578