An tSraith Shóisearach – Ceol

Fáilte!

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach:  (CPD)  Sceideal Cheol 2017

 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach:  (CPD)  Sceideal 2017

 

 

 

 

 

Féach na treoracha thíos maidir lenár gcóras áirithinte ar líne a úsáid chun clárú do na ceardlanna thuas.

 

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe:

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair gnó: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne . 

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta:

Cuireann  Cumann na Múinteoirí  Ceoil Iar-bhunscoile (PPMTA) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do  mhúinteoirí iar-bhunscoile Ceoil in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le  PPMTA agus is minic a éascaíonn siad ceardlanna ag an gComhdháil Bhliantúil de chuid  PPMTA. Téigh chuig www.ppmta.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Catherine Begley  an Riarthóir Ceoil  agus tá sí lonnaithe  in  Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, Seanbhóthar Bhaile Coimín, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24. 

Seoladh ríomhphoist:   catherinebegley@pdst.ie