An tSraith Shóisearach – Ceol

Fáilte!


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)
 
 

Ceardlanna Ceoil lena gcuimseofar Measúnú chun Foghlama, Litearthacht,  Uimhearthacht agus Difreáil. 

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 11  Deireadh Fómhair 2014

 10.00am - 1.00pm

 Sligeach (scoil le deimhniú)

Dé Sathairn, an 18  Deireadh Fómhair  2014

 10.00am - 1.00pm

 Mala, Co. Chorcaí  (scoil le deimhniú)

Dé Sathairn, an 8  Samhain 2014

 10.00am - 1.00pm

Bhaile Átha Cliath  (scoil le deimhniú)

Dé Sathairn, an 15 Samhain 2014

 10.00am - 1.00pm

 Caiseal (scoil le deimhniú)

 

Díreofar sna Ceardlanna seo ar úsáid  an Phaca Uirlisí do Mhúinteoirí Ceoil agus acmhainní lena mbaineann chun clár oibre a chur i bhfeidhm thar téarma. Féadfar an Paca Uirlisí Ceoil a úsáid le Grúpa Bliana ar bith.

 

Foirm Chlárúcháin ar Líne:  Cliceáil 

 

   
Cliceáil ar an bpictiúr chun amharc ar an bPóstaer Ceardlainne    

 


 

Nuacht:

Tá acmhainní á n-uaslódáil chuig  Acmhainní Ceardlainne SFGM den suíomh Idirlín faoi láthair a d’fhéadfadh bheith úsáideach duit.

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe:

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair ceoil: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne . 

 

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta:

Cuireann  Cumann na Múinteoirí  Ceoil Iar-bhunscoile (PPMTA) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do  mhúinteoirí iar-bhunscoile Ceoil in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le  PPMTA agus is minic a éascaíonn siad ceardlanna ag an gComhdháil Bhliantúil de chuid  PPMTA. Téigh chuig www.ppmta.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Catherine Begley  an Riarthóir Ceoil  agus tá sí lonnaithe  in  Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, Seanbhóthar Bhaile Coimín, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24. 

Seoladh ríomhphoist:   catherinebegley@pdst.ie