Cosaint Leanaí

Tús Áite do Leanaí 2017 - leagan *Nua* 

Soiléiriú Tacaíochtaí SFGM 

Nuashonrú ar an bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

Socruithe Tacaíochta – Feabhra 2018

                               

Soiléiriú maidir le dúnadh scoile

Ba cheart do scoileanna a thabhairt faoi deara gur mhol an Roinn Oideachais agus Scileanna gur le gach údarás scoile aonair a lánrogha a úsáid maidir le cathain a dhúnfar scoileanna le linn na bliana acadúla seo. Féadfaidh scoileanna an dá leathlá a nascadh ina lá iomlán scoile amháin, le glacadh le linn na scoilbhliana reatha.

                                    

                                                                   Cliceáil ar an íomhá thíos chun an comhad PDF a oscailt.

 

 

 

 

Sheol an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Katherine Zappone T.D. Tús Áite do Leanaí 2017 an 2 Deireadh Fómhair 2017. Tagann an cháipéis seo in ionad Tús Áite do Leanaí 2011 ón 11 Nollaig 2017 ar aghaidh, i ndiaidh thosach fheidhme iomlán an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015. 

 

Foilsiú an leagain nua de "Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017" - Ciorclán 0081/2017

De réir Chiorclán 0081/2017, ceadaítear scoileanna a dhúnadh ar dhá leathlá éagsúla le linn scoilbhliain 2017/18 chun am a thabhairt don scoil mar phobal dul i ngleic leis na nósanna imeachta athbhreithnithe agus chun rochtain a fháil ar an tacaíocht atá ar fáil. Tá tacaíocht ar fáil mar seo a leanas: 

SFGM

Tacaíocht 

Féadfaidh scoileanna dul i gcomhairle leis an acmhainn SFGM tiomanta mar threoir agus iad ag dul tríd an leagan athbhreithnithe de Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Tá Cláir Ríomh-fhoghlama SFGM ar fáil anois. 

Tá na Cláir ríomh-Fhoghlama le fáil anseo. 

TUSLA

Féadfaidh scoileanna páirt a ghlacadh i gclár uilíoch ríomhfhoghlama 90-nóiméad a chuir Tusla le chéile atá ar fáil do scoileanna trí chliceáil ar an nasc thíos. Scríobhadh an clár seo le tacaíocht a thabhairt do phearsanra, beag beann ar ghairm bheatha, imní a bhaineann le leanaí a aithint agus an imní sin a thuairisciú mar is cuí.

 

 

Cliceáil ar an íomhá thíos chun rochtain a fháil ar na tacaíochtaí ar líne:

 

 Tacaíochtaí breise:

  • Éascófar seimineár lae, duine le duine do Theagmhálaithe Ainmnithe/Duine Idirchaidrimh Ainmnithe agus le Leasteagmhálaithe Ainmnithe/Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe agus cuirfear tús leis in Ionaid Oideachais i lár mhí an Mhárta 2018. Seolfar dátaí chuig scoileanna óna nIonad Oideachais áitiúil go gairid. 

 

Cliceáil na híomhánna thíos chun rochtain a fháil ar na cáipéisí
Tús Áite do Leanaí 2017 Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí 2017 Soiléireacht maidir le Tacaíocht SFGM do Scoileanna 2018

 

An Roinn Oideachais agus Scileanna 

Teimpléid do Ráiteas Coimircithe Leanaí agus Measúnú Riosca

                              Cliceáil ar an íomhá chun na teimpléid a íoslódáil

                                       

 

 

 

Sleamhnáin ón Seimineár um Chosaint Leanaí 

Cliceáil ar an íomhá chun na sleamhnáin a úsáideadh ag Seimineár um Chosaint Leanaí do DIAnna agus Leas-DIAnna 2018 a íoslódáil 

 

Acmhainní um Chosaint Leanaí 

 

Déantar iniúchadh ar shaincheisteanna um Chosaint Leanaí sa bhunscoil i dtionscnaimh éagsúla. Is féidir rochtain a fháil ar an gClár Bí Sábháilte, ar Acmhainní don Mhúinteoir, ar ábhar a thacaíonn le hOideachas Caidrimh agus Gnéasachta agus ar an suíomh gréasáin Webwise thíos. 

 

An Clár Bí Sábháilte (Athbhreithnithe)

Webwise

Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta