Cosaint Leanaí

 

Sheol an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Katherine Zappone T.D. Tús Áite do Leanaí 2017 an 2 Deireadh Fómhair 2017. Tagann an cháipéis seo in ionad Tús Áite do Leanaí 2011 ón 11 Nollaig 2017 ar aghaidh, i ndiaidh thosach fheidhme iomlán an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015. 

 

Cliceáil ar an íomhá thíos chun rochtain a fháil ar na tacaíochtaí ar líne:

 

 

Cliceáil na híomhánna thíos chun rochtain a fháil ar na cáipéisí
Tús Áite do Leanaí 2017 Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí 2017 Soiléireacht maidir le Tacaíocht SFGM do Scoileanna 2018

 

An Roinn Oideachais agus Scileanna 

Teimpléid do Ráiteas Coimircithe Leanaí agus Measúnú Riosca

                              Cliceáil ar an íomhá chun na teimpléid a íoslódáil

                                       

 

 

 

Sleamhnáin ón Seimineár um Chosaint Leanaí 

Cliceáil ar an íomhá chun na sleamhnáin a úsáideadh ag Seimineár um Chosaint Leanaí do DIAnna agus Leas-DIAnna 2018 a íoslódáil 

 

Acmhainní um Chosaint Leanaí 

 

Déantar iniúchadh ar shaincheisteanna um Chosaint Leanaí sa bhunscoil i dtionscnaimh éagsúla. Is féidir rochtain a fháil ar an gClár Bí Sábháilte, ar Acmhainní don Mhúinteoir, ar ábhar a thacaíonn le hOideachas Caidrimh agus Gnéasachta agus ar an suíomh gréasáin Webwise thíos. 

 

An Clár Bí Sábháilte (Athbhreithnithe)

Webwise

Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta