TSCS - Comhordaitheoirí

Tá raon leathan dualgas ar chomhordaitheoirí TSCS. Ina measc, tá pleanáil agus taifeadchoimeád agus dul i dteagmháil le múinteoirí, le daltaí agus le tuismitheoirí. Tugann an tSeirbhís Tacaíochta TSCS tacaíocht do gach comhordaitheoir agus do gach scoil ina gcuid oibre. Is féidir leis an tseirbhís tacaíochta cúnamh a chur ar fáil maidir leis an gClár TSCS a fhorbairt trí chuairteanna scoile chun teacht le chéile le baill foirne agus le daltaí, trí inseirbhís scoil-bhunaithe a eagrú nuair a iarrtar uirthi agus trí fhreagra a thabhairt ar aon cheisteanna a thagann chun cinn.

Bain úsáid as an nasc Dialainne thuas chun breathnú ar fhéilire a léiríonn na dátaí cruinnithe tábhachtacha le linn na scoilbhliana, agus chun breathnú ar chomhairle do chomhordaitheoirí nua. Téigh chuig an nasc Leithdháiltí chun faisnéis agus moltaí a fháil maidir le húsáid leithdháileadh ama agus caipitíochta na Roinne Oideachais agus Eolaíochta
 

Tionscnaimh

Torthaí Tástála (Foirm Nua 2011)

Íoslódáil foirm le haghaidh torthaí tástála  léitheoireachta  agus matamaitice agus ceangail leis an meastóireacht chuí í.
A luaithe is a chuirfear na torthaí tástála réamhthionscnaimh agus na torthaí tástála iarthionscnaimh isteach, ríomhfar go huathoibríoch san fhoirm seo an t-athrú do gach dalta mar aon leis an meánaois léitheoireachta/mhatamaitice don ghrúpa daltaí.
(Tá faisnéis le fáil  anseo maidir le conas an fhoirm a íoslódáil, conas sonraí a chur isteach agus conas an fhoirm a shábháil agus a uaslódáil le haghaidh meastóireachta ar líne.)
 
  • Ní gá  ainm an dalta a chur isteach. Is leor Dalta 1,2,3....... (Is féidir gur mian leat cóip a choimeád de na hainmneacha ar mhaithe le do taifid scoile féin)
  • Más slánuimhir i mblianta í an  aois léitheoireachta/mhatamaitice, is gá 0 a chur isteach sa cholún ‘months’
  • Ná déan dearmad an doiciméad a shábháil sula ndúnfaidh tú é

TORTHAÍ TÁSTÁLA TIONSCNAIMH (seanfhoirm)

Íoslódáil foirm le haghaidh torthaí Léitheoireachta agus Matamaitice anseo.  Is féidir an fhoirm a cheangal leis an meastóireacht ar líne nó í a sheoladh sa phost chuig  oifig TSCS
 
CONAS LOGÁIL ISTEACH AR DO DHEASC anseo
 
CONAS IARRATAS A DHÉANAMH AR THIONSCNAIMH AR LÍNE anseo
 
CONAS MEASTÓIREACHT A DHÉANAMH AR THIONSCNAIMH AR LÍNE anseo
 
CONAS MÉID GRIANGHRAIF A LAGHDÚ LE HAGHAIDH UASLÓDÁIL THAPA anseo
 
CONAS IARRATAIS AR THIONSCNAMH AGUS MEASTÓIREACHTAÍ TIONSCNAIMH A PHRIONTÁIL AMACH anseo
 
Faisnéis maidir le Tionscnaimh 2010/2011 anseo Tá na hiarratais dúnta anois don bhabhta seo
 
FOIRM CHUN TAIFID SCOILE A NUASHONRÚ anseo
 
FOIRM IARRATAIS AR ÁBHAIR ACMHAINNE anseo
 

Próifíliú Deiridh

Conas próifílí deiridh a chur isteach ar líne anseo

Acmhainní Nua ÍOSLÓDÁLACHA

Cártaí Dul Chun Cinn na Ráiteas Tairsí

LEABHAIR OIBRE

Leabhar oibre Sudoku

Leabhar Oibre Arrow Sums

Leabhar Oibre Cross Sums

Leabhar Oibre Flow Sums

Leabhar Oibre Matamaitic na Nollag

Ráitis Nua agus Athbhreithnithe – tá siad seo ar fáil le híoslódáil anois sa rannán Ráiteas den suíomh idirlín. Beidh leagan inphriontáilte dubh agus bán de na lámhleabhair nuashonraithe ar fáil ar líne roimh i bhfad.

Lámhleabhar Ráiteas Ábhair (leagan clóite) Meán Fómhair 2011

Lámhleabhar Ráiteas Traschuraclaim (leagan clóite) Meán Fómhair 2011

Fillteán Comhordaitheoirí (leagan clóite)

Osamhairc do Chomhordaitheoirí 2007

Tuarascáil Indiana