Leithdháiltí

 

Tá dhá chineál leithdháilte ar fáil do scoileanna a ghlacann páirt sa TSCS. Tugann ceann acu, atá sonraithe i gCiorclán M44/00, céatadán de mhúinteoir do gach scoil chun comhordú an Chláir agus amanna cruinnithe múinteoirí a éascú. Tá an ceann eile ina liúntas caipitíochta a thugtar uair amháin i rith na Sraithe Sóisearaí.

  • Ciorclán M44/00
    Tá Ciorclán M44/00 , Expansion of the Junior Certificate School Programme and Improved Teacher Resources to apply from 2000/01, ón Roinn Oideachais agus Scileanna, le fáil anseo.
  • Treoirlínte a ghabhann le Ciorclán M44/00
    Leagtar amach sa cháipéis seo ón tSeirbhís Tacaíochta an dóigh ar féidir Ciorclán M44/00 a chur i bhfeidhm chun am comhordaithe agus am cruinnithe foirne a chur ar fáil don fhoireann TSCS .
  • Moltaí maidir le Cruinnithe Foirne a Thráthchlárú
    D’fhonn an TSCS a reáchtáil ar an mbealach is éifeachtaí i scoileanna, tá sé an-tábhachtach go mbíonn go leor ama ag an bhfoireann teagaisc TSCS chun teacht le chéile. Le linn an ama seo, is féidir dualgais pleanála agus próifílithe a chomhlíonadh. Ghlac scoileanna le cineálacha éagsúla cuir chuige i leith am a chur ar fáil le haghaidh cruinnithe. Tá siad sin liostaithe anseo.