Naisc úsáideacha

 Naisc Oideachais
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
An Chomhairle Náisiúnta um Measúnú agus Churaclaim
An tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal 
Tairseach Scoilnet d’Oideachas na hÉireann 
Ionad Náisiúnta do Theicneolaíocht san Oideachas 
Aonad Forbartha Curaclaim 
An Oifig Sábháilteachta Idirlín 
Webwise 
Coimisiún na Scrúduithe Stáit 
Grúpa Ionadaíoch na gCumann Ábhar
Cumann Comhordaitheoirí agus Múinteoirí Chlár Scoile an Teastais Shóisearaigh (JCSPCOTA)
 
 Naisc Litearthachta
National Literacy Trust  
National Literacy Trust : Reading Connects 
Cumann Léitheoireachta na hÉireann 
International Reading Association 
Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta 
School Library Association 
Booktrust (RA) 
Alliance for Excellent Education 
UK Literacy Association 
Iris Ar Líne an International Reading Association 
David Wray 
Adolescent Literacy 
 
 
 
 Naisc Uimhearthachta
Coimisiún na Scrúduithe Stáit 
An Chomhairle Náisiúnta um Measúnú agus Churaclaim 
Cumann Oidí Matamaitice na hÉireann 
National Council of Teachers of Mathematics (US) 
Scoilnet 
Learner.org 
BBC Schools 
BBC Skillswise 
Math academy 
Association for Supervision and Curriculum Development 
Mathematically Sane (a dhéanann athchóiriú an oideachais mhatamaitice a chur chun cinn) 
National Literacy Trust (RA) 
Math Playground – Cluichí, Fadhbanna, Puzail 
Acmhainní Idirghníomhacha Active Maths 
 
 Naisc Leabharlainne
An Chomhairle Leabharlann 
Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna 
Cumann Leabharlann na hÉireann 
School Library Association Republic of Ireland 
Leabhair Pháistí Éireann 
IBBY Éireann 
Library.ie – nuacht faoi leabharlanna 
CILIP Éireann 
School Library Association 
READ – The Reading Agency – Children's Reading Partners 
American Library Association 
Australian School Library Assocation