Údar Cónaithe

Díríonn an clár seo go háirithe ar fhorbairt scileanna scríbhneoireachta cruthaithí de réir mar a oibríonn an t-údar ar feadh tréimhse ama le grúpa daltaí TSCS. Is é an aidhm atá leis ná píosa saothair a chruthú a d’fhéadfaí a chur ar taispeáint ina dhiaidh sin mar chuid den tionscnamh Make a Book.

Is féidir le scoileanna rannpháirteacha nascadh le Scéim na ‘Scríbhneoirí Cónaithe’ de chuid Éigse Éireann. Tá an scéim bunaithe ar an smaoineamh go ndéanann scríbhneoir cónaitheacht ghairid i scoil, áit ina n-oibríonn sé/sí go dlúth le múinteoir amháin agus leis an ngrúpa céanna TSCS nó leis an ngrúpa daltaí céanna. Bíonn blas áitiúil láidir ag cuid mhór tionscadal, toisc go measann a lán scoileanna go mbíonn an ghníomhaíocht an-ábhartha do dhaltaí nuair a oibríonn siad le scríbhneoir áitiúil. Is é an smaoineamh taobh thiar de na cónaitheachtaí seo ná cur chuige forbraíochta a ghlacadh i leith litríocht a theagasc agus cur chuige a fhorbairt a thugann deis do na rannpháirtithe iniúchadh a dhéanamh ar dhomhan na samhlaíochta thar thréimhse ama níos faide, in éineacht le scríbhneoir a bhfuil taithí aige/aici. Tá rannpháirtíocht múinteora thábhachtaigh agus forbairt comhaontais oibre idir an múinteoir agus an scríbhneoir mar chuid dhílis den tionscnamh seo.

Faoi mar atá an cás i ngach tionscnamh, ceanglaítear ar scoileanna na gníomhaíochtaí a rinneadh i reáchtáil an tionscnaimh a mheas agus iarrtar orthu freisin aon ghrianghraif lena mbaineann a uaslódáil.

Féach thíos le haghaidh tuilleadh eolais

www.poetryireland.ie