Dúshlán Léitheoireachta: Breisiú

Idirghabháil ghearrthéarmach léitheoireachta é Tionscnamh an Dúshláin Léitheoireachta arna forbairt ag comhordaitheoir scoile TSCS. Cuirtear dúshlán faoi na daltaí leabhar amháin a léamh in aghaidh na seachtaine ar feadh sé seachtaine. Tá rannpháirtíocht tuismitheoirí mar ghné den idirghabháil seo. Spreagann an Dúshlán Léitheoireachta na daltaí chun leabhair a léamh agus léirmheas a dhéanamh orthu. Sa mhullach air sin, rianaíonn siad a gcuid léitheoireachta agus tugtar aitheantas dóibh as an dúshlán léitheoireachta a shlánú.

Tugtar an deis do dhaltaí ráitis CC 52 agus 54 a chríochnú i gcomhar leis an tionscnamh seo.

Faoi mar atá an cás i ngach tionscnamh, ceanglaítear ar scoileanna na gníomhaíochtaí a rinneadh i reáchtáil an tionscnaimh a mheas agus iarrtar orthu freisin aon ghrianghraif lena mbaineann a uaslódáil.