Litearthacht i do Sheomra Ranga

Tá an tionscnamh seo ann chun tacú le múinteoirí ábhair atá ag iarraidh roinnt straitéisí litearthachta a chuimsiú ina seomra ranga.

Cuimsítear na nithe seo a leanas sna straitéisí seo:

  • Gníomhaíochtaí líofachta
  • Eochairfhocail
  • A-U-F
  • Cairteacha Réamhghabhála
  • DARTS (Directed Activities Related to Texts) amhail Ceachtanna Iomlánaithe; Réamhinsint; Seicheamhú; Cleachtanna um Théacs a Lipéadú; Aicmiú; Céard nach bhfuil ceart?; Léaráidí a Lipéadú etc.
  • Frámaí Scríbhneoireachta
  • Straitéis don Eochairlitriú
  • Eagraithe Grafacha/Meabhairmhapáil/Scileanna Staidéir a Úsáid
  • Straitéisí Léitheoireachta amhail SQ3R/Skim/Scan
  • Time for Reading

Tá an fóirdheontas ar fáil chun ábhair bhreise a cheannach chun tacú le straitéisí den sórt sin a chur i bhfeidhm le daltaí an Teastais Shóisearaigh – Clár Scoile agus chun tionchar na straitéise seo a mheas ar fheabhsúchán litearthachta i d’ábhar agus chun rath an tionscnaimh seo a cheiliúradh le daltaí an Teastais Shóisearaigh – Clár Scoile.