Breisiú do ‘Stop Gach Rud agus Léigh’

Is féidir le scoileanna a ghlac páirt cheana féin sa tionscnamh ‘Stop Gach Rud agus Léigh’ agus a chríochnaigh é freisin iarratas a dhéanamh ar an maoiniú breisithe forlíontach seo chun tacú le reáchtáil an tionscnaimh seo athuair le linn na scoilbhliana reatha agus chun cur ar a gcumas ábhair léitheoireachta bhreise a fháil i gcomhair an tionscnaimh.

Féach ar do chóip de Time to Read, ar foilseachán TSCS é, le haghaidh ábhair léitheoireachta atá molta.

Faoi mar atá an cás i ngach tionscnamh, ceanglaítear ar scoileanna na gníomhaíochtaí a rinneadh i reáchtáil an tionscnaimh a mheas agus iarrtar orthu freisin aon ghrianghraif lena mbaineann a uaslódáil.