Cara pinn

Féadfaidh cumarsáid scríofa idir cairde a bheith ina bunús le scríbhneoireacht litreach.

Spreagann an tionscnamh seo scoileanna chun nasc a chruthú le daltaí TSCS i scoil eile. Féadfar na litreacha a ullmhú sa rang agus a chur ar aghaidh chuig a gcairde pinn sa phost nó i ríomhphost. Is féidir le múinteoirí Ráiteas Béarla Uimhir a 8 agus an leabhar saothair nua do dhaltaí um Scríbhneoireacht Litreacha a cheadú leis an tionscnamh seo a phleanáil. Meastar go mbeidh sé seo ina idirghabháil ghearrthéarmach agus b’fhéidir gur cheart breithniú a dhéanamh ar líon na litreacha a scríobhann do dhaltaí.

Faoi mar atá an cás i ngach tionscnamh, ceanglaítear ar scoileanna na gníomhaíochtaí a rinneadh i reáchtáil an tionscnaimh a mheas agus iarrtar orthu freisin aon ghrianghraif lena mbaineann a uaslódáil.