TSCS - Tionscnaimh Uimhearthachta

Tionscnaimh Uimhearthachta 

 

Ón mbliain 1997 amach, tá tionscnaimh á reáchtáil ag Seirbhís Tacaíochta TSCS ina n-éascaítear múinteoirí chun bealaí nua cruthaitheacha a thabhairt isteach maidir le hoibriú leis na daltaí. Is é is cuspóir leis seo deiseanna a thabhairt do mhúinteoirí straitéisí, modheolaíochtaí agus idirghabhálacha nua a fhorbairt agus a iniúchadh d’fhonn tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaim na ndaltaí. Is cuid bhreise iad líon mór de na tionscnaimh de roinnt an dea-chleachtais tráth na hinseirbhíse. Déanann múinteoirí TSCS forbairt agus iniúchadh breise ar straitéisí agus ar idirghabhálacha a n-éiríonn leo.

Tugtar fóirdheontas beag do na múinteoirí de bharr na dtionscnamh chun cuidiú leo straitéis nó idirghabháil ar leith a iniúchadh agus a mheas. Tionscnaimh eile iad forbairtí ar idirghabhálacha rathúla a dtacaíonn soláthar treoirlínte agus ábhar tráth na hinseirbhíse leo. Mar chuid de Chóras Phróifíl an Dalta, cumadh an iliomad ráiteas a dhéanann cur síos ar na scileanna agus ar an eolas a ghnóthaíonn an dalta a bhíonn bainteach le tionscnaimh ar leith.

Cliceáil anseo chun liosta dár dtionscnaimh uile a aimsiú.