Mata Flashmaster

D’fhéadfadh daltaí nár éirigh leo a dtáblaí a fhoghlaim go fóill, chomh maith lena gcuid múinteoirí, fáilte a chur roimh chur chuige úr.

Tugann an tionscnamh seo  píosa nua trealamh mata isteach a úsáideadh go rathúil i SAM le roinnt blianta anuas. Is gléas boise é an Flashmaster atá cosúil le háireamhán ó thaobh cuma de, ach déanann sé i bhfad níos mó ná é. Tugann sé deis do dhaltaí a bhfíricí mata a chleachtadh – táblaí iolrúcháin, táblaí roinnte, táblaí suimiúcháin agus táblaí dealaithe – ar dhóigh spraíúil. Is féidir le daltaí spriocanna le haghaidh luais agus beachtais a shocrú ag leibhéil éagsúla i gceann ar bith de na 4 réimse tábla.

Is féidir le múinteoirí monatóireacht a dhéanamh ar an Flashmaster nó é a shaincheapadh chun scileanna ar leith a chleachtadh nó dul siar ar shainréimsí faidhbe. Is féidir an Flashmaster a shocrú chun “cuimhneamh” ar na réimsí a chruthaíonn deacrachtaí. D’fhéadfaí Dúshlán Táblaí nó Dúshlán Fíricí Mata a shocrú sa rang a luaithe is a ghnóthaíonn daltaí muinín as an Flashmaster a úsáid. Taifeadann gléas an Flashmaster dul chun cinn an dalta agus tá bileoga taifid ranga ar fáil  chun dul chun cinn an ranga a leanúint.