‘Who Wants to be a Word Millionaire?’ Initiative – Evaluation Report (2008)

Is éard atá sa tionscnamh ‘Who Wants to be a Word Millionaire?’ de chuid TSCS ná idirghabháil a chuireann dúshlán faoi ghrúpa ranga de dhaltaí gabháil do léitheoireacht mar chaitheamh aimsire agus milliún focal san iomlán a léamh i dteannta a chéile thar thréimhse sé seachtaine. Cliceáil ar an nasc chun an tuarascáil a íoslódáil.

Íoslódáil