Taighde ar Theagasc Piaraí

Ceann amháin de líon tionscadail taighde ba ea an Tionscadal Taighde Léitheoireachta maidir le Teagasc Piaraí a rinne an tSeirbhís Tacaíochta don Teastas Sóisearach – Clár Scoile, faoin Straitéis Litearthachta TSCS.

Íoslódáil