An tSraith Shóisearach – an Léann Clasaiceach

Fáilte!


Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

 

 

 

 


Tacaíocht Scoilbhunaithe:

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair gnó: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne  

 

Tuilleadh  Tacaíochta:

Cuireann  Cumann Clasaiceach na hÉireann – Múinteoirí  (CAIT) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí  iar-bhunscoile na Sean-Ghréigise, an Léinn Chlasaicigh agus na Laidine in Éirinn. Comhoibríonn SFGM go gníomhach le  CAIT. Téigh chuig www.caiteachers.com i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Karen O'Loughlin an Riarthóir agus tá sí lonnaithe in   Ionad Oideachais an Chláir, Oifigí an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir

Seoladh ríomhphoist:  karenoloughlin@pdst.ie