An tSraith Shóisearach – an Léann Clasaiceach

Fáilte!


 

Nuacht  Úr:

Tá an suíomh Idirlín seo á thógáil faoi láthair

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

Cuirtear cúrsaí fómhair do CPD ar fáil sa Léann Clasaiceach.

Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair sonraí.

 

Tacaíocht Scoilbhunaithe:

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair gnó: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne  

 

Tuilleadh  Tacaíochta:

Cuireann  Cumann Clasaiceach na hÉireann – Múinteoirí  (CAIT) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí  iar-bhunscoile na Sean-Ghréigise, an Léinn Chlasaicigh agus na Laidine in Éirinn. Comhoibríonn SFGM go gníomhach le  CAIT. Téigh chuig www.caiteachers.com i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. 

Seoladh ríomhphoist:   estherherlihy@pdst.ie