Ár suíomhanna oidhreachta

Ó bunaíodh na chéad seirbhísí tacaíochta do mhúinteoirí sna 1990idí, tá fás tagtha ar an gcóras um thacaíocht forbartha gairmiúla de réir a chéile. Áirítear anois seirbhísí tacaíochta a bhunaítear chun dul i ngleic le réimse riachtanas ar nós ceannaireacht scoile agus pleanáil forbartha, athrú curaclaim, cláir oideachais agus fearainn eile teagaisc agus foghlama. Le blianta beaga anuas, rinneadh an córas seirbhíse tacaíochta a dhaingniú agus a leagan amach arís. Tá anrud oibre déanta ag ár seirbhísí –