Truck TV

Cuireadh tús le Céim 2 den Tionscadal Trasteorann Cruthaitheachta Digití (CBDCP2) i mí Mheán Fómhair 2007 agus bhí sí maoinithe ag Rannóg Oideachais Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta ó dheas agus ag NEELB (Bord Oideachais agus Leabharlann an Oirthuaiscirt) agus an Roinn Oideachais ó thuaidh. Buaic an chomhoibrithe idir Bord Oideachais agus Leabharlann an Oirthuaiscirt agus Ionad Oideachais Mhuineacháin ba ea é. Ba é príomhchuspóir an tionscadail nuálach seo ná ardán bunaithe ar na meáin a chur ar fáil d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach gach múinteora.

D’fhorbair an tSeirbhís Chomhairleach agus Tacaíochta don Churaclam de chuid NEELB ó thuaidh agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna (SFGB) ó dheas na cláir do mhúinteoirí. Cuimsíonn siad plé stiúideo atá léirithe ag píosaí scannáin de theagasc seomra ranga agus forbairt na bpríomhthéamaí a bhaineann le scoileanna faoi láthair. B’fhéidir an léiriúchán a dhéanamh trí úsáid a bhaint as acmhainní an “Truck”, is é sin Ionad Cruthaitheachta Digití soghluaiste NEELB. Is féidir na cláir a rochtain thíos go fóill.